Konferencja OPBF „Branża fiskalna – on-line”

Miło nam gościć ponad 160 osób z branży fiskalnej.
Firm dilerskich.
Przedstawicieli KIGEiT.
Zaproszonych producentów.
Specjalistów od marketingu i ekonomii.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szanowni Koledzy

         Już 22 września ważny dzień dla naszej branży.

Mamy nadzieję że nasza konferencja rozwieje wiele wątpliwości i da odpowiedzi na większość nurtujących nas pytań.

Nie przegapmy tego dnia

         Zachęcamy Was również do zaproszenia na konferencję zarówno Wasze zaprzyjaźnione firmy kasiarskie, jak i  konkurencję  – może właśnie po tej konferencji Wasze relacje się poprawią.

         Przypominamy że czas rejestracji zainteresowanych udziałem został przedłużony do końca dnia 12,09,2018

 Widzimy się 22,09,2018 o godz. 10:00

Zarząd OPBF

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informujemy, że na prośbę osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konferencji OPBF przedłuża czas rejestracji na Konferencję do 12.09.2018 r. do końca dnia.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Branża fiskalna w rzeczywistości On-Line!

Branża fiskalna-On-Line
Rejestracja uczestników konferencji

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Walne Zgromadzenie Członków Organizacji

Wyborcze - Walne zgromadzenie członków organizacji

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rozporządzenie MF Opublikowane.

Miło nam poinformować że długo oczekiwane przez nasza branżę rozporządzenie zastało opublikowane.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Jest projekt w sprawie zwolnień!

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305810/katalog/12475376#12475376

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

RCL – Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji

Na RCL pojawiły się stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji „Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach”
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053/katalog/12458683#12458683

Zapraszamy do lektury

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zapraszamy na szkolenie!

Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej ma zaszczyt zaprosić właścicieli firm z naszej branży na szkolenie: „Skuteczność biznesowa”

 • Tematyka wykładu:
  ⁃ Utrzymanie sprzedaży na wysokim poziomie
  ⁃ Budowanie własnej marki
  ⁃ Odróżnienie oferty od konkurencji
  ⁃ Jakość usług i obsługi klienta
  ⁃ Wykorzystywanie sytuacji rynkowych
  ⁃ Planowanie i skuteczne zarządzanie

Szkolenie odbędzie się 02,12,2017  w sali Hotelu Ambasador Centrum

90-307 Łódź
Al. Piłsudskiego 29
Koszt szkolenia to 180 zł brutto za osobę.

Koszt szkolenia dla członka OPBF to 100 zł brutto za osobę (warunek : opłacona składka członkowska na rok 2017)

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10:00

Na godzinę 14:30 wszystkich uczestników zapraszamy na wspólny obiad.

Po obiedzie odbędzie się Walne Zgromadzenie członków OPBF.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na konto OPBF (Bank BZWBK O. w Olsztynie, Konto Nr 28 1090 2718 0000 0001 3342 2332)
do 28,11,2017 i przesłanie potwierdzenia na zarzad@opbf.org.pl z dopiskiem „szkolenie”
Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość zarezerwowania sobie noclegu w hotelu na hasło „OPBF” w promocyjnych cenach :

Pokój 1-os.  1/2.12 (pt/sob) 195,00 netto
Pokój 2-os.  1/2.12 (pt/sob) 235,00 netto

Prosimy o szybką decyzję – liczba miejsc ograniczona !!!!!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szczegółowa analiza projektu

Szczegółowa analiza projektu opracowana przez kolegów z firmy Novitus

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów 18 września br. opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji „Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach”. Pełny tekst dokumentu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053

Ważniejsze zapisy:

 1. Projekt wprowadza Centralne Repozytorium Kas którego administratorem i danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
 2. Projekt wprowadza możliwość stosowania kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego czyli Centralnego Repozytorium Kas.
 3. Wprowadzane projektem nowe kasy będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te będą zanonimizowane co do klientów dokonujących zakupów.
 4. Projekt zakłada, że w/w dane będą przesyłane przez kasy w sposób ciągły i zautomatyzowany.
 5. Podatnik będzie musiał zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły” podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.
 6. Projekt dopuszcza stosowanie również kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej w przypadku uszkodzenia).
 7. Homologacje dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 roku
 8. Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2018 roku.
 9. Projekt zakłada, że faktury VAT będzie można wystawić dla przedsiębiorców jedynie do paragonów, na których podczas emisji umieszczono NIP Nabywcy. Jeśli sprzedawca ma kasę bez funkcji NIPu Nabywcy, podatnik musi poinformować sprzedawcę że jego zakup nie powinien być zarejestrowany w kasie jako paragon, tylko chce otrzymać fakturę. Jeśli paragon, do którego wystawiana jest faktura nie miał zarejestrowanego NIPu Nabywcy, to faktura również nie może być oznaczona NIPem nabywcy (nie można rozliczyć w koszty, ale może służyć jako dokument zakupu do gwarancji.
 10. Dopuszcza się stosowanie kas: zakupionych przez podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej umowy, pod warunkiem, że w dniu fiskalizacji miały ważną homologację.
 11. Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy online przysługuje nowe odliczenie od podatku w wysokości 90% (nie więcej niż 1000 zł) ceny zakupu kasy.
 12. Jeśli taki podatnik skorzystał już z odliczenia za zakup dotychczas używanej kasy (a nie minęło 3 lata), nie musi tego odliczenia zwracać.
 13. Odliczenie ma być zwrócone jeśli zakończono działalność przed upływem 4 lat lub nie wykonano obowiązkowego przeglądu serwisowego kasy.
 14. Podatnicy kupujący kasy z kopią papierową lub elektroniczną mają dotychczasowe odliczenie (700 zł i obowiązek stosowania przez 3 lata).
 15. Projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymienić kasy na onlineowe. Zakłada, że na obecnie stosowanych kasach:
  • tylko do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
  • do 30 czerwca 2019 kasy onlineowe muszą zakupić i zainstalować podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
  • od 1 stycznia 2020 roku na kasy onlineowe musza przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.
 16. Prezes GUM będzie mógł wydać decyzję zmieniającą wydane wcześniej „potwierdzenie” dla kasy (homologację) jeśli producent zmieni oprogramowanie kasy. Producent nie będzie musiał robić ponownej homologacji i badań podzespołów (hardware), które nie uległy zmianie.
 17. Projekt ustawy podlega notyfikacji w UE (3 miesiące).

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz