Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji

Uchwały z nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej w dnia 7 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 1/2017
Walnego Zgromadzenia za uchwaleniem wysokości składek członkowskich w wysokości 600 zł na rok

Uchwałą nr 2/2017
Walnego Zgromadzenia Członków OPBF wybrano na funkcję Skarbnika Jarosława Fic