Czy prace nad kasami On-Line przyśpieszają?

Na stronach Sejmu dostępne jest sprawozdanie podkomisji z dnia 29 stycznia 2019 dotyczące Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (druk 2503) z naniesionymi poprawkami.

Wejście w życie ustawy zapisano na 1 marca 2019r. Czy to oznacza przyspieszenie prac?
Zachęcamy do lektury: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5FB11F09EF077BCAC12582870040B2EC

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kasy On-Line – coś drgnęło

Dziś na portalu Facebook https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2101017393288645&id=143761919014212, Novitus podał informację o pracach Podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego, gdzie zgłoszono propozycje poprawek do Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (druk 2503).

Najważniejsze poprawki to:
– 1 marca 2019 roku to termin wejścia w życie ustawy
– nowe terminy wprowadzenia kas On-Line dla poszczególnych grup podatników poczynając od 1 stycznia 2020r
– zakończenie sprzedaży kopii papierowej z dniem 30 czerwca 2019 roku.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konsultacje Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas

27 listopada 2018 r. zakończyły się konsultacje społeczne do projektu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie kas rejestrujących. Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej złożyła OPINIĘ do projektu z którym można się zapoznać klikając poniższy link:
OPINIA OPBF – do rozporządzenia w sprawie kas.pdf
Dziękujemy wszystkim członkom organizacji za tak liczny udział w wypracowaniu wspólnego stanowiska.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień!

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wśród czynności wymienionych w projektowanym załączniku nie znalazły się takie czynności jak:

1. Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) – poz. 17 załącznika do rozporządzenia 2018.

2. Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) – poz. 30 załącznika do rozporządzenia 2018.

3. Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na
pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie) – poz. 43 załącznika do rozporządzenia 2018.

4. Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich – poz. 48 załącznika do rozporządzenia 2018.

Zachęcamy do lektury projektu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dziękujemy bardzo za tak liczny udział w naszej konferencji!

Szanowne koleżanki i koledzy dziękujemy bardzo za tak liczny udział w naszej konferencji “Branża fiskalna ON-LINE” . Cieszy nas tak duże zainteresowanie zarówno wśród członków OPBF jak i innych przedstawicieli naszego środowiska, jeśli nie przyszłych członków to może sympatyków.
Jak zwykle nieoceniona jest wiedza przekazana nam przez Piotra Chronowskiego i Piotra Ślęzaka, którzy w imieniu KIGEiT zapoznali nas z aktualnym stanem prawnym i dalszymi planami legislacyjnymi dotyczącymi rynku fiskalnego.
Spotkanie to pokazało jak potrzebna jest naszej branży edukacja, a nasi trenerzy i prelegenci zostali bardzo ciepło odebrani. Ich wiedza dla wielu bardzo oczywista, okazuje się niezbędna w skutecznym prowadzeniu biznesu.
Nieoceniona jest jednogłośna deklaracja wszystkich producentów o wsparciu dla OPBF w dalszym edukowaniu zarówno kasiarzy jak i klientów końcowych.
Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejne szkolenia i konferencje.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konferencja OPBF “Branża fiskalna – on-line”

Miło nam gościć ponad 160 osób z branży fiskalnej.
Firm dilerskich.
Przedstawicieli KIGEiT.
Zaproszonych producentów.
Specjalistów od marketingu i ekonomii.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Branża fiskalna w rzeczywistości On-Line!

Branża fiskalna-On-Line
Rejestracja uczestników konferencji

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Walne Zgromadzenie Członków Organizacji

Wyborcze - Walne zgromadzenie członków organizacji

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rozporządzenie MF Opublikowane.

Miło nam poinformować że długo oczekiwane przez nasza branżę rozporządzenie zastało opublikowane.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Jest projekt w sprawie zwolnień!

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305810/katalog/12475376#12475376

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz